Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2

Дата
2016
Автори
Сокових Євгеній В'ячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи розроблено чотирьохстадійний температурний режим формування нано-розмірного SnO2 (8 нм) з оптимальними сенсорними характеристиками та запропоновано температурні умови створення сенсорів на основі наноматеріалів SnO2, SnO2-Sb2O5, Pd/SnO2-Sb2O5 та Pd/SnO2. Виявлено, що наноматеріали Pd/SnO2 порівняно з SnO2 мають значно вищу активність в реакції окиснення H2. Встановлено, що кінетичні залежності швидкості реакції окиснення Н2 на Pd/SnO2 від концентрації реагентів описуються механізмом Ілі-Ріділа, за яким водень з газової фази реагує з хемосорбованим на Pd/SnO2 киснем і цей процес впливає на чутливість сенсорів. Методом РФЕС виявлено, що у поверхневому шарі синтезованих сенсорних наноматеріалів Pd/SnO2-Sb2O5 та Pd/SnO2 паладій перебуває у валентних станах Pd0 та Pd2+, а кисень – у вигляді хемосорбованого кисню Охем. та кисню, що входить до кристалічної гратки діоксиду олова (Ооксид). Складний характер зміни провідності сенсорів при заміні атмосфери повітря на газо-повітряну суміш обумовлений існуванням в цих умовах різних валентних станів паладію (Pdo та Pd2+) та впливом температури сенсора, що змінюється при функціонуванні його в імпульсному режимі живлення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Сокових Є. В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : дис. ...канд. хім. наук : 02.00.04 – фізична хімія / Сокових Євгеній В'ячеславович. - Київ, 2016. - 181 с.
Зібрання