Моделі та методи розв'язання нечітких задач оптимального розподілу часового ресурсу

Дата
2018
Автори
Махно Михайло Федотович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробці та практичному впровадженню методів і алгоритмів розв’язання нечітких задач лінійного програмування з ресурсними обмеженнями. Сформульовано загальну задачу складання розкладу в термінах лінійного цілочисельного програмування, наведено постановку і спосіб розв’язання задачі оптимальної рекомбінації виконання заданої сукупності робіт. Сформульовано нечітку задачу про рюкзак як засіб розподілу нечітко визначеного часового ресурсу. Описано задачу складання розкладу з нечітко заданими інтервалами налаштувань. Розв’язано задачу часового розподілу з нечітким вимірюванням часу. Запропоновано опис вимірювання відліку часу на основі структурованих нечітких чисел. Розглянуто нечітку задачу про рюкзак з нечітко заданими термінами виконання. Розроблено метод перетворення області допустимих розв’язків ЗЛП з урахуванням близь-кості обмежень. Запропоновано методи розв’язання нечітких ЗЛП на основі перетворення ОДР та за наявності систем альтернативних обмежень. Побудовано гібридну модель динаміки процесу обробки сукупності завдань, отримано твердження про фундаментальну матрицю її розв’язків. Розглянуто приклади практичного розв’язування задач оптимального розподілу часового ресурсу. Проведено комп’ютерне моделювання динаміки розподілу часового ресурсу при імітації процесу тестування. Розроблено систему для проведення дистанційного online-тестування для визначення рівнів підготовки учасників тестувань та моделювання їх поведінки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Махно М. Ф. Моделі та методи розв'язання нечітких задач оптимального розподілу часового ресурсу : автореф. дис. ...канд. тех. наук : 01.05.04 – системний аналiз i теорiя оптимальних рішень / Махно Михайло Федотович. - Київ, 2018. – 22 с.
Зібрання