Розробка рекомендаційної системи в сфері працевлаштування на основі оголошень про вакансії

Дата
2022
Автори
Сахнюк Павло
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В кваліфікаційній роботі досліджено основні принципи побудови та види рекомендаційних систем. В роботі запропоновано рекомендаційну систему побудовану на основі методу аналізу контенту. Запропонована рекомендаційна система використовує публічний датасет вакансій міста Нью Йорк, проте це не єдина сфера в якій вона може бути застосованою. Основною вимогою для такої системи – є наявність або текстової частини в даних. Датасет що досліджувався, містить в собі набір об’яву вакансії, для кожної з яких відомо текстовий опис. Тому було застосовано метод TF-IDF для вилучення ознак з описів оголошень та метод cosine similarity для оцінки схожості вакансій. Результати оцінювання схожості стали основою для словника рекомендацій, в якому для кожної вакансії підібрані схожі вакансії та записані у порядку спадання оцінки схожості. Для генерації рекомендацій, користувач обирає одну з вакансій на основі критеріїв пошуку, а далі рекомендаціями будуть інші вакансії, з якими поточна має найбільшу вагу. Для зручності використання рекомендаційної системи, було створено інтерактивний веб-портал в який було інтегровано реалізовану систему.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Сахнюк П. Розробка рекомендаційної системи в сфері працевлаштування на основі оголошень про вакансії : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Павло Сахнюк. - Київ, 2022. - 43 с.