Порівняльна характеристика клітинних культур людини різних джерел походження для цілей автоматизованого біотехнологічного виробництва

Дата
2023
Автори
Хмельницька Юлія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі було порівняно ключові морфологічні, фенотипові, біохімічні характеристики культури мезенхімальних стовбурових клітин людини, що виділені з менструальної крові, клітин похідних нервового гребня та жирової тканини. МСК виділені з менструальної крові, нервового гребня, кісткового мозку та жирової тканини мають різний характер та динаміку росту, синтетичну активність та метаболічний профіль. Всі досліджені культури МСК мають однаковий фенотип мезенхімальних стовбурових клітин (CD73+, CD90+, CD105+), що зберігається з 1 по 9 пасаж. МСК виділені з менструальної крові, нервового гребня, кісткового мозку та жирової тканини характеризуються різним адаптивним періодом. МСК виділені з менструальної крові та нервового гребня активно метаболізують білок з 1 по 7 пасаж, а з 8 по 9 пасаж спостерігається зменшення утилізації білка в культуральному середовищі. МСК з жирової тканини та кісткового мозку активно споживають білок лише з 4 по 6 пасаж, що свідчить про їх синтетичну активність в цей період. Фактори росту, що синтезуються культурами МСК залежить від пасажів та джерела виділення. МСК з менструальної крові продовжують активно секретувати M-CSF на 7-9 пасажах. Найвищий рівень концентрації VEGF був в к-середовищі МСК з жирової тканини, найбільша концентрація EGF спостерігалася на 3 пасажі МСК з кісткового мозку. Культура МСК з нервового гребня продукувала найбільшу кількість FGF-2 на 5 пасажі. МСК виділені з менструальної крові піддаються синхронізації на 7 добу безперервного культивування, МСК виділені з жирової тканини та кісткового мозку піддаються синхронізації на 14 та 21 добу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Хмельницька Ю. М. Порівняльна характеристика клітинних культур людини різних джерел походження для цілей автоматизованого біотехнологічного виробництва : випускна кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Хмельницька Юлія Миколаївна. - Київ, 2023. - 71 с.