Система права промислової власності

Дата
2022
Автори
Гонтар Діана Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова робота присвячена питанню системи права промислової власності, її структурних складових та особливостей правового регулювання окремих об’єктів промислової власності. У роботі розглядаються основні поняття сфери промислової власності, аналізується питання уніфікації вітчизняної та міжнародної термінології в цій галузі. Визначено місце та роль права промислової власності в правовій системі України. Крім того, у роботі досліджено історичні етапи становлення та розвитку права промислової власності в Україні та за кордоном. Значну увагу приділено також питанню напрямів і перспектив реформування національної системи правової охорони об’єктів промислової власності, проблемам такого реформування. Проаналізовано сучасний стан євроінтеграційних процесів розвитку національної системи охорони прав промислової власності відповідно до вимог і стандартів права Європейського Союзу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Гонтар Д. В. Система права промислової власності : магістерська робота : 081 Право / Гонтар Діана Валентинівна. - Київ, 2022. - 167 с.