Корпоративна відповідальність в акціонерних правовідносинах

Дата
2022
Автори
Прокопюк Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі визначено корпоративну відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності, що відрізняється від договірної та недоговірної (деліктної) відповідальності підставою застосування (корпоративне правопорушення), суб’єктним складом, метою, змістом (формами санкцій) та принципами (спеціалітету, обмеженості та відокремленості відповідальності корпорації та її учасників) зумовленими характером корпоративних відносин. Систематизовано виключення із загального підходу щодо обмеженого характеру корпоративної відповідальності у випадку: а) недостатності майна АТ у разі доведення до банкрутства, б) неповного формування статутного капіталу, в) умисного заподіяння шкоди кредиторам та учасникам корпоративних відносин (корпоративний делікт); г) інші випадки відшкодування збитків за рішенням суду (доктрина «зняття корпоративної вуалі», зловживання правом). Виділено форми корпоративної відповідальності: майнові (відшкодування збитків, штрафні санкції, повернення неправомірно отриманих доходів, компенсація) та немайнові корпоративні санкції (позбавлення або обмеження корпоративних прав, виключення учасника з юридичної особи, усунення члена виконавчого органу товариства від виконання обов'язків, покладання додаткових обов’язків (щодо скликання, участі та голосування на загальних зборах тощо... Запропоновано поширити солідарну відповідальність за дії (бездіяльність) на державу в особі органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, та її представників в наглядовій раді АТ на загальних рівних підставах з іншими членами наглядової ради. Запропоновано закріпити в законі положення, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється одночасно всім акціонерам, включеним до реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати прийняття загальними зборами рішення про направлення частини чистого прибутку на виплату дивідендів їх спадкоємцями або право-наступниками або безпосередньо до Державного бюджету України на державну частку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Прокопюк А. С. Корпоративна відповідальність в акціонерних правовідносинах : дис. ...д-ра філос. наук : 081 – право / Прокопюк Анастасія Сергіївна. - Київ, 2022. – 226 с.
Зібрання