Стратегії й тактики відтворення медичної термінології в інструктивних рекомендаціях з тактичної медицини (на матеріалі «ATLS. Невідкладна медична допомога при травмі. Поглиблений курс від американської колегії хірургів (ACS)»)

Дата
2023
Автори
Глуходід Марія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено аналіз перекладацьких способів, прийомів та технік відтворення термінологічних одиниць у галузі медицини. Раніше проведені подібні дослідження торкалися окремих перекладацьких аспектів, тоді як пропонована робота здійснює комплексний аналіз способів відтворення та трансформацій, використаних для перекладу медичних термінів, а також труднощів перекладу медичних абревіатур, складних термінів та «хибних друзів перекладача» у медичних текстах. Окрім цього, дослідження виконане на новітньому матеріалі – довідникові «ATLS. Невідкладна медична допомога при травмі. Поглиблений курс від Американської колегії хірургів (ACS)». Значна увага у цьому дослідженні зосереджувалася на семантичному та структурному аспектах медичної термінології.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Глуходід М. Стратегії й тактики відтворення медичної термінології в інструктивних рекомендаціях з тактичної медицини (на матеріалі «ATLS. Невідкладна медична допомога при травмі. Поглиблений курс від американської колегії хірургів (ACS)») : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Марія Глуходід. - Київ, 2023. - 62 с.