Пізнавальні можливості глибинного інтерв'ю (на прикладі дослідження привабливості роботодавців соціологічних компаній для випускників факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Дата
2022
Автори
Бoюc Вiктopiя Юpiївнa
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є визначення особливостей застосування методу глибинного інтерв’ю для дослідження привабливості роботодавців соціологічних компаній у процесі пошуку роботи випускниками факультету соціології зі застосуванням методу глибинного інтерв’ю. У ході виконання роботи визначено сутність глибинного інтерв’ю як пізнавального методу соціологічної науки; сформульовано основні методи та функції глибинного інтерв’ю, його пізнавальні можливості. Також розкрито особливості застосування даного методу та описано процедуру проведення глибинного інтерв’ю. Виявлено, що метод глибинного інтерв’ю у вітчизняній соціологічній науці майже не вивчено і, незважаючи на широку сферу застосування в емпіриці, є здебільшого специфічним и майже не адаптованим до традиційних соціологічних досліджень. Представлено аналіз двовекторного дослідження : з одного боку досліджуються критерії привабливості роботодавців соціологічних компаній для випускників факультету соціології при пошуку роботи, з іншого боку – аналіз професійних вимог роботодавців соціологічних фірм до потенційних кандидатів на вакантні місця серед випускників факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також на основі аналізу вищезазначених досліджень, робиться висновок щодо методичних рекомендацій для проведення власного дослідження. Ключові слова: глибинне інтерв’ю, привабливість роботодавця, бренд роботодавця, соціологічне дослідження, валідність методу, імідж роботодавця, брендінг компанії, професійна компетентність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Бoюc В. Ю. Пізнавальні можливості глибинного інтерв'ю (на прикладі дослідження привабливості роботодавців соціологічних компаній для випускників факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : кваліфікаційна робота магістра : 054 Соціологія / Бoюc Вiктopiя Юpiївнa. - Київ, 2022. - 61 с.