Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на свободу та особисту недоторканність

Дата
2022
Автори
Пелех Зоряна Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено уточненню підходу до розуміння права на свободу та особисту недоторканність, розробці пропозицій і рекомендацій з приводу удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на свободу та особисту недоторканність. У роботі визначено історично-правові особливості становлення й розвитку права громадян на свободу та особисту недоторканність. З’ясовано правову сутність права громадян на свободу та особисту недоторканність і його зміст. Розглянуто нормативно-правове підґрунтя реалізації права громадян на свободу та особисту недоторканність. Визначено поняття адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на свободу та особисту недоторканність. Досліджено особливості адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на свободу та особисту недоторканність у сфері шлюбних відносин і його специфіку у сфері розпорядження людиною власними анатомічними матеріалами. У дисертації виокремлено чотири основні сфери реалізації права на свободу та особисту недоторканність: шлюбних відносин; розпорядження людиною власними анатомічними матеріалами; запобігання і протидії насильству над особою; затримання, тримання під вартою і попереднього ув’язнення. Розмежовано категорії «вольності» та «основні права людини» за низкою критеріїв: метою і призначенням запровадження та нормативного урегулювання; суб’єктами; юридичною природою і порядком набуття. Обґрунтовано належність принципу вільної згоди, на якому заснований шлюб, до проявів права на свободу та особисту недоторканність, які відмежовані у Конституції України лише сферою застосування.Віднесено державну реєстрацію актів цивільного стану до напрямів адміністративно-правового забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, оскільки за допомогою державної реєстрації держава сприяє реалізації правових можливостей громадян укласти або припинити шлюб, створюючи необхідні умови для офіційного заснування сім’ї або припинення шлюбних стосунків за бажанням подружжя.Запропоновано такі напрями адміністративно-правового забезпечення реалізації права на свободу та особисту недоторканність, яке має здійснюватися через створення необхідних правових умов для: надання згоди, незгоди і їх відкликання громадянами щодо вилучення їх анатомічних матеріалів шляхом своєчасного та повного інформування про їх права, обов’язки, наслідки участі тощо, урегулювання на нормативному рівні. Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, механізм адміністративно-правового забезпечення, публічне адміністрування, публічна адміністрація, адміністративно-правове регулювання, право на свободу та особисту недоторканність, свобода, особиста недоторканність, право на свободу, право на особисту недоторканність, реалізація права на свободу та особисту недоторканність, розпорядження людиною власними анатомічними матеріалами, шлюбні відносини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Пелех З. Б. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на свободу та особисту недоторканність : дис. ...д-ра філос. наук : 081 Право / Пелех Зоряна Богданівна. - Київ, 2022. – 212 с.
Зібрання