Онлайн-навчання як різновид дистанційної освітньої практики : проблеми та перспективи розвитку

Дата
2021
Автори
Мельничук Валерія Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В межах даної роботи визначено, що освітня практика дистанційного навчання відтворюється в освітньому просторі, опосередкованому технологіями. Зокрема, основною з характеристик є дистантність учасників навчального процесу: вони розпорошені в часі та просторі, відірвані від середовища навчального закладу. Взаємодіють учасники віртуального освітнього простору за допомогою телекомунікаційних систем, мережевого спілкування та мультимедійних засобів. Встановлено, що характерними рисами дистанційного навчання є його суб’єктно-суб’єктний характер взаємодії учасників навчального процесу, що відбувається у віртуалізованому освітньому просторі за допомогою систем комунікації. З’ясовано, що у ЗВО можуть реалізовуватися різні організаційні форми дистанційного навчання відповідно до ресурсів, потреб навчальної ситуації, що склалася в закладі освіти. Було здійснено опис 4 моделей дистанційного навчання: однопрофільної, двопрофільної, змішаного типу та консорціуму. З’ясовано, що дистанційне навчання налаштоване на відповідні форми засвоєння навчального матеріалу та здійснення контролю, а онлайн-навчання здійснюється синхронно за програмою, що передбачена іншими формами навчання. Визначено, що онлайн-навчання є різновидом дистанційного навчання із залученням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Реалізується в очному та дистанційному навчанні як додаткова форма організації навчального процесу. З’ясовано, що основними суб’єктами навчання в онлайн режимі є студенти та викладачі. У досліджені увага зосереджена на онлайн-навчанні як вимушеної форми навчання, викликаної поширення COVID-19. У зв’язку з цим, учасники освітнього процесу змушені були перебудовувати свою поведінку просто в процесі навчання, що звичайно привносило додаткові складнощі. Отже, тотальний перехід стаціонарної системи освіти в онлайн режим є унікальним випадком, що дозволяє простежити наскільки традиційні освітні практики адаптувалися до дистанційного навчання та відтворюються студентами. Надання загальної характеристики та опису загальних результатів, які мали місце під час проведення дослідження дозволить в подальшому вдосконалити практику онлайн-навчання, якщо звичайно таке матиме місце в освітньому процесі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Мельничук В. В. Онлайн-навчання як різновид дистанційної освітньої практики : проблеми та перспективи розвитку : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Мельничук Валерія Віталіївна. - Київ, 2021. - 71 с.