Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ

Дата
2017
Автори
Ляшенко Надія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розкрито сутність всебічного впливу практики ЄСПЛ на правову систему України, судочинство та цивільне судочинство, зокрема. Розкрито поняття «Практика ЄСПЛ» і запропоновано його сприймати в широкому сенсі: з урахуванням його структури, процедури, принципів діяльності, рішень і навіть окремих правових позицій суддів цього Суду. Поряд з позитивним досвідом запропоновано враховувати й окремі суперечливі позиції цього Суду як в справах, що стосуються України, так і по справах інших країн. Визначено проблемні питання під час всебічного виконання рішень ЄСПЛ, зокрема, щодо перегляду справ Верховним Судом України і запропоновано надати йому координуючу роль в сфері виконання рішень ЄСПЛ. На базі практики ЄСПЛ встановлено недосконалості чинного цивільного судочинства та критично проаналізовано тенденції з удосконалення ЦПК, а також визначено шляхи підвищення відповідальності суддів України, щоб поліпшити якість цивільного судочинства і захист прав осіб. Серед головних проблем сучасного цивільного судочинства визначено впровадження адвокатської монополії на представництво інтересів в судах, наявність істотного судового збору, недосконалість норм ЦПК на предмет застосування принципу змагальності, права бути вислуханим і почутим. Ключові слова: права людини, практика, рішення, цивільний процес, циві льне судочинство, цивільна справа, правова система, суддя, адвокат, Європей ський суд з прав людини, Верховний Суд, Конституційний Суд.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ляшенко Н. А. Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ляшенко Надія Анатоліївна. - Київ, 2017. - 21 с.:
Зібрання