Співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні охорони праці

Дата
2016
Автори
Іванчук Юлія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розкриваються основні риси і значення категорії «інтрес» у правовому регулюванні праці, охарактеризовані сучасні погляді співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні охорони праці, сформульовано авторський підхід до терміна «інтерес» як елемента правового механізму регулювання трудових відносин та відносин з охорони праці. Досліджено юридичну природу охорони праці як соціально-правового явища, яке розглядалось у широкому й вузькому розумінні, визначені його суттєві ознаки. Зазнала поглибленого аналізу централізоване державно-правове регулювання охорони праці, а саме: 1) наближення національного законодавства з охорони праці до міжнародних і європейських стандартів у сферах безпеки, гігієни праці і виробничого середовища шляхом уніфікації існуючих термінів і понять; 2) екологізація норм інституту охорони праці; 3) розвиток норм охорони праці під впливом концепції гідної праці; 4) удосконалення правових норм про честь гідність і ділову репутацію працівників у рамках інституту «охорона праці»; 5) розвиток норм у сфері охорони праці щодо підтримки підприємництва (мікропідприємництва, малого й середнього підприємництва); 6) розвиток норм стандартизації у сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці; 7) посилення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин з охорони праці. У дослідженні здійснено також фундаментальний аналіз практики захисту публічних і приватних інтересів у сфері праці Європейським судом з прав людини. Внесено пропозиції з удосконалення чинного законодавства про охорону праці і проекту Трудового кодексу України з питань забезпечення безпечних і здорових умов праці.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Івчук Ю. Ю. Співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулювання охорони праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Іванчук Юлія Юріївна. - Київ, 2016. - 36 с.
Зібрання