Зв’язок порнозалежності з обсесивно-компульсивними та депресивними симптомами

Дата
2021
Автори
Мовчун Ольга Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Відповідно до мети та завдань дослідження розробка проблеми здійснена у двох напрямах: перший пов’язаний з вивченням теоретичних основ порнозалежності та пов’язаних з нею психопатологічних симптомів; другий напрям спрямований на емпіричне дослідження зв’язку порнозалежності з обсесивно-компульсивними та депресивними симптомами. Теоретично встановлено, що депресію визначають як пригнічений стан, що характеризується тугою, знесиленням, вкрай низькою самооцінкою, відчуттям провини або спорідненими симптомами, при якому життя здається похмурим, а його труднощі непереборними. Симптоми депресії за проявами можна розділити на 4 групи: емоційні, фізіологічні, поведінкові та когнітивні (мисленнєві). За результатами дослідження було визначено такі кореляційні зв’язки порнозалежності з депресивними та обсесивно-компульсивними симптомами: сильний значущий прямий зв’язок між обсесивно-компульсивними та депресивними симптомами. Це може пояснюватися через високу тривожність за безліч речей, в тому числі і зовнішній вигляд, і труднощі в прийнятті рішень, загальмованість, сльозливість. Визначився середній прямий зв’язок між обсесивно-компульсивною симптоматикою та порнозалежністю. Такий зв’язок з’ясувався через ймовірну компульсивність у структурі порнозалежності. При порівнянні вираженості обсесивно-компульсивних та депресивних симптомів у осіб з різним рівнем порнозалежності було виявлено, що респонденти мають досить високі показники депресивних та обсесивно-компульсивних симптомів і у більшості вибірки був відмічений середній рівень порнозалежності, При високому рівні порнозалежності спостерігається висока вираженість депресивних симптомів, на відміну від обсесивно-компульсивних симптомів, де чіткої різниці у вираженості в залежності від рівнів порнозалежності не було виявлено.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Мовчун О. О. Зв’язок порнозалежності з обсесивно-компульсивними та депресивними симптомами : кваліфікаційна робота бакалавра : 053 Психологія / Мовчун Ольга Олександрівна. - Київ, 2021. – 79 с.