Розробка автоматизованої системи аналізу та синтезу організаційно-технічної системи підприємства на базі документообігу

Дата
2023
Автори
Артюхов Яків
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній кваліфікаційній роботі розроблено алгоритм аналізу та синтезу організаційно-технічної системи управління підприємства на базі документообігу. В якості інструментарія розробки програмного продукту в кваліфікаційній роботі використовувалося безкоштовне та вільно поширюване програмне середовище розробки Visual Studio, крос-платформний фреймворк .NET, мова програмування C#, графічну бібліотеку vis.js та СУБД MySQL. Результатом роботи є розроблений алгоритм синтезу організаційно-технічної системи управління підприємством на базі документообігу та відповідний програмний застосунок, що реалізує етапи даного алгоритму. Результати роботи можуть бути використані як кінцевим користувачем, для оптимізації документообігу на підприємстві, так і для подальшого дослідження алгоритмів та методів синтезу систем управління. Розроблений програмний застосунок має широкий потенціал для розвитку. Майбутні найближчі вдосконалення можуть включати розширення програми до системи прийняття рішень, шляхом впровадження модуля формування звітів ефективності організації документообігу з відповідними чітко визначеними пропозиціями по змінам в організаційній структурі підприємства. Ключові слова: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, БАЗА ДАНИХ, АЛГОРИТМ ДЕМУКРОНА, ДОКУМЕНТ, ГРАФ, ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Артюхов Я. Розробка автоматизованої системи аналізу та синтезу організаційно-технічної системи підприємства на базі документообігу : кваліфікаційна робота ... магістра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Яків Артюхов. - Київ, 2023. - 65 с.