Материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна концепція

Дата
2017
Автори
Стрельник Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розкрито глибинні соціально-історичні, соціально-демографічні та соціокультурні чинники сучасного стану материнства та практик піклування про дітей, спричинені процесами модернізації суспільства та «другим демографічним переходом». Важливість соціально-історичного та соціально-демографічного екскурсу для дослідження сучасних материнських практик пов’язана не тільки з актуалізацією соціокультурного та історичного характеру материнства, але й також з завданням виявлення суперечностей державної політики підтримки сім’ї та материнства в сучасному українському суспільстві. У дисертації представлено авторську соціологічну концепцію, що пояснює соціальні практики материнства, та результати емпіричної апробації концепції на прикладі сучасного українського суспільства. Запропонована концепція вирішує наукову проблему, що полягає в гносеологічній суперечності між наявними теоретичними підходами, які фрагментовано відображають материнство, не враховують системний характер сучасних практик материнства та відповідних соціальних проблем. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в роботі вперше у соціології розроблено цілісну концепцію материнства, та на її основі здійснено аналіз практик материнства, механізмів їх структурування та змін в сучасному українському суспільстві.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Стрельник О. О. Материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна концепція : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 ‒ спеціальні та галузеві соціології / Стрельник Олена Олександрівна. - Київ, 2017. - 459 с.
Зібрання