Дизайн-проєкт як засіб створення інклюзивного освітнього простору

Дата
2023
Автори
Лю Міншо
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська робота орієнтована на аналіз теоретичних та практичних аспектів дизайнерської діяльності у сучасному соціумі. Розглянуто стан висвітлення проблеми у наукових публікаціях. Виокремлено види дизайну. Досліджено дизайн-проєкт як конструкт соціальної сфери. Теоретично обґрунтовано дизайн - проєкт як модель сучасного освітнього процесу. У магістерському дослідженні реалізовано виконання наступних завдань: проаналізовано дизайн-проєкт як засіб створення інклюзивного освітнього простору в наукових працях; з’ясовано особливості дизайн-проєкту як засобу створення інклюзивного освітнього простору; визначено зміст та структуру дизайн-проєкту як засобу створення інклюзивного освітнього простору; обґрунтовано та експериментально перевірено дизайн-проєкт як засіб створення інклюзивного освітнього простору. Методологія дослідження включає огляд літератури за проблемою магістерського дослідження, часткове емпіричне дослідження стану дизайнерської діяльності серед здобувачів вищої освіти на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та розробку авторських дизайн-проєктів. Ключові слова: дизайн, освітній дизайн, дизайн-проєкт, здобувачі вищої освіти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Міншо Л. Дизайн-проєкт як засіб створення інклюзивного освітнього простору : кваліфікаційна робота ... магістра : 231 Соціальна робота / Лю Міншо. - Київ, 2023. - 94 с.-