Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні

Дата
2017
Автори
Баганець Олексій Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та праксеологічні засади доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні. Охарактеризовано сучасний стан наукової розробки дослідження проблем доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні. Визначено поняття та зміст доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні. Встановлено типові слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, та з’ясовано основні проблеми використання у доказуванні. Ключові слова: сторона обвинувачення; доказування; досудове розслідування; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди; службова особа.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Баганець О. В. Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Баганець Олексій Васильович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання