Розробка веб-застосунку для інвестування

Дата
2023
Автори
Решетніков Всеволод
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є створення веб-версії застосунку, в якому компанії та інвестори зможуть знаходити одне одного для подальшої співпраці. Таким чином, кожна компанія здатна зареєструвати свій новий продукт на даній платформі з метою залучення інвестиції у стартапи, а кожний інвестор має змогу розглядати пропозиції на ринку та обирати для себе проєкти задля інвестицій та отримання прибутку. У ході роботи були вивчені та використані різні технології, такі як мови програмування Java 8 для розробки серверної частини та Javascript для клієнтської частини застосунку, залучено такі бібліотеки та фреймворки як Spring Framework & Spring Boot, React.js, використовується база даних MySQL та бібліотека Hibernate ORM для простоти написання запитів у коді, а також JSON Web Token (JWT) та Spring Security для забезпечення безпеки запитів. Для тестування використовувалися бібліотеки JUnit та Spring Testing Library. Під час розробки застосунку було проаналізовано ринок IT-галузі, порівнюючи новий продукт з конкурентами, знаходячи недоліки інших продуктів та впроваджувано бізнес-логіку у проєкт. З технічного боку, розроблено web-застосунок з back-end та front-end частинами, використано різні мови програмування, спроєктовано архітектуру серверної частини, розроблено REST API для взаємодії з сервером, написано інтерфейс користувача у стилі single-page-application та поєднано серверну та клієнтську частини. Застосунок може бути загорнуто у хмарний сервіс та опубліковано на віддаленому сервері для подальшого використання застосунку іншими людьми.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Решетніков В. Розробка веб-застосунку для інвестування : кваліфікаційна робота … магістра : 122 Комп’ютерні науки / Решетніков Всеволод. – Київ, 2023. – 60 с