Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Дата
2016
Автори
Карась Борис Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі комплексно досліджується процедура розгляду і вирішення адміністративними судами спорів щодо соціального захисту постраждалих громадян. Проведено аналіз поняття адміністративно-правового спору, встановлено його зміст та ознаки, запропоновано авторський підхід до його визначення. Визначено структурні елементи адміністративно-процесуального статусу постраждалих осіб та суб’єктів владних повноважень. Встановлено особливості їх участі в адміністративному судочинстві. Виявлено недоліки процесуального законодавства та запропоновано шляхи їх подолання. Сформульовано перелік пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Карась Б. О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Карась Борис Олександрович. - Київ, 2016. – 24 с.
Зібрання