Особливості перекладу метафор українською мовою в поезії Мухаммада Яміна

Дата
2023
Автори
Качан Анастасія Русланівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час проведення дослідження з теми «Особливості перекладу метафор українською мовою в поезії Мухаммада Яміна» було проаналізовано способи перекладу метафор поезії Мухаммада Яміна українською мовою та оцінено їх ефективність відтворення образного світу в українському перекладі. Було визначено поняття «метафора» та досліджено культурний аспект метафор в індонезійській мові. Дослідження метафор має міждисциплінарний характер і включає теорії метафори від Арістотеля до когнітивної лінгвістики. Досліджені різні види метафор, які використовуються для передачі певних понять та ідей. Серед них можна виділити образні, індивідуально-авторські, стерті та мертві метафори. Кожен вид метафори має свої особливості та призначення, метафора може мати стійке та нестійке значення в залежності від стійкості її інтерпретації. Було проведено дослідження методів перекладу та описано різні стратегії перекладу метафор, досліджено стратегії перекладу саме індонезійських метафор. Було виявлено, що при перекладі, потрібно враховувати культурні та історичні особливості. Проведений аналіз перекладу поезії Мухамедда Яміна та його впливу на розвиток індонезійської літератури.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Качан А. Р. Особливості перекладу метафор українською мовою в поезії Мухаммада Яміна : кваліфікаційна робота … магістр : 035.064 східні мови та літератури (переклад включно), перша – індонезійська) / Качан Анастасія Русланівна. – Київ, 2023. – 71 с.