Зміни ґрунтів Вишгородського району під впливом військових дій та шляхи відновлення ґрунтових покривів і раціонального природокористування у районі

Дата
2023
Автори
Лилик Ростислав Ярославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На сьогоднішній день збереження навколишнього середовища та його екологічного стану є головним завданням для людства. Ґрунтовий покрив є надзвичайно вразливою частиною екосистеми на нашій планеті, можливо навіть найуразливішою з усіх. Ця екосистема постійно піддається негативному впливу, зокрема і військовим діям. На території Вишгородського району розповсюджені дерново-підзолисті, дерново-підзолисті оглеєні, дернові, торфово-болотні ґрунти та низинні торфовища. Вплив військових дій можна розділити на 4 групи, а саме: фізичний, хімічний, біологічний та підтоплення. До факторів фізичного впливу відносяться: бомбардування, рух важкої техніки по відкритим ґрунтам та створення окопів. До наслідків фізичного впливу відноситься: ущільнення ґрунту, розвиток ерозії, забруднення та спотворення рельєфу. До факторів хімічного впливу відносяться: витоки нафтопродуктів, радіаційне забруднення, забруднення важкими металами та іншими хімічними елементами. До наслідків хімічного впливу відносяться: зміна хімічного склад ґрунту, це може впливати на фізико-хімічні властивості ґрунту, його pH-рівень, доступність поживних речовин для рослин та мікроорганізмів. До причини підтоплення у Вишгородському районі відноситься підрив дамби, що захищала річку Ірпінь від затоплення водою з Київського водосховища. Наслідками затоплення є: активізація процесу оглеєння, унеможливлення сільського господарства, втрата біологічної активності, змінюються також і фізико-механічні та хімічні властивості ґрунту, що призводить до таких явищ як карст, суфозії, та зсуви. Факторами біологічного впливу на ґрунти є зміни макрофлори і мікробіоти, зумовлені лісовими пожежами, хімічне забруднення рослинності. Наслідками є зниження біорізноманіття, зміна мікробіологічного складу ґрунтів, зниження біологічної активності ґрунту, зниження родючості. На піщаних ґрунтах є ризики розвитку процесу опустелювання внаслідок військових дій, що може змінити й мікроклімат.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Лилик Р. В. Зміни ґрунтів Вишгородського району під впливом військових дій та шляхи відновлення ґрунтових покривів і раціонального природокористування у районі : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Лилик Ростислав Ярославович. - Київ, 2023. - 50 с.