Оцінка якісного стану підземних вод водоносного горизонту зони тріщинуватості порід архею-протерозою у басейні р. Дніпра

Дата
2023
Автори
Крадожон Ярослав
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було встановлено, що головним чинником формування якості води є кліматичний фактор. При цьому було доведено, що мінералізація опадів вкрай мала, а їх хімічний склад практично не змінюється на території басейну Дніпра, а отже, якісний стан опадів не впливає на якісний стан підземних вод. Залежність хімічного складу та мінералізації підземних вод від складу водовмісних порід встановлена не була. Натомість, головним чинником формування якісного стану підземних вод була встановлена кількість опадів. Був проведений аналіз окремої ділянки з області досліджень в часі – за даними 1965 та 2012 років. Було встановлено, що зміна якісного стану підземних вод була кардинальна. В процесі дослідження були виявлені закономірності щодо розподілу макрокомпонентів у підземних водах, які знаходяться в тріщинуватій зоні кристалічних порід архею-протерозою. Рекомендується враховувати ці закономірності під час моніторингу підземних вод та їх використання для господарських і питних потреб. Незважаючи на нерівномірний розподіл і різноманітний хімічний склад, більшість розглянутих областей мають перспективи для значного збільшення видобутку підземних вод з водоносного горизонту у тріщинуватій зоні кристалічних порід.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Крадожон Я. Оцінка якісного стану підземних вод водоносного горизонту зони тріщинуватості порід архею-протерозою у басейні р. Дніпра : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Крадожон Ярослав. – Київ, 2023. – 64 с.