Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в підприємництві

Дата
2022
Автори
Коротун Микола Вадимович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено теоретичні засади інноваційно-інвестиційних процесів і їх вплив на розвиток підприємництва, проаналізовано світовий досвід управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в підприємництві, виявлено проблеми і тенденції управління інноваційно-інвестиційною діяльністю ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», здійснено аналіз основних показників управління інноваційно-інвестиційною діяльністю ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», обґрунтовано нову стратегію управління інноваціно- інвестиційною діяльністю ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», запропоновано шляхи удосконалення управління інноваційно-інвестиційною діяльністю ПрАТ «ХК «Київмiськбуд».
Ключові слова: підприємництво, управління підприємництвом, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, управління інноваційноінвестиційною діяльністю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 076 Підприємництво та торгівля
Бібліографічний опис
Коротун М. В. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в підприємництві : кваліфікаційна магістерська робота : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Коротун Микола Вадимович. - Київ, 2022. - 64 с.