Проведення якісної оцінки ґрунтів за допомогою геоінформаційних технологій та засобів ДЗЗ

Дата
2023
Автори
Глоба Ольга Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній кваліфікаційній роботі досліджено можливості проведення якісної оцінки ґрунтів орних земель за допомогою геоінформаційних систем та методів ДЗЗ. Аналіз існуючих засобів ГІС та ДЗЗ, котрі застосовуються під час якісної оцінки ґрунтів, показав, що їх доречно інтегрувати в бонітування. Розвиток науки та технологій у сфері ДЗЗ дозволить повноцінно здійснювати моніторинг ґрунтових показників, що сприятиме швидшому здійсненню бонітування. Геоінформаційні технології дають можливість створювати великі проекти з якісної оцінки ґрунтів, де текстова, числова та графічна інформація буде зібрана в одному геоінформаційному просторі. Проведення польового етапу досліджень на території Циблівської ОТГ Бориспільського району Київської області відбулося у грудні-січні 2022-2023 рр. Під час нього було визначено місця розташування посівів кукурудзи на зерно загальною площею понад 2150 га. Камеральний етап включав розрахунок удосконаленого вегетаційного індексу на основі завантажених космознімків Landsat 8-9. Зв’язок між фазою органогенезу «Вихід в трубку» кукурудзи на зерно та середніми значеннями індексу EVI дозволив здійснити регресійний аналіз, де вхідними змінними «Х» квадратного рівняння виступали розраховані середні значення індексу EVI на полях Хоцьківського старостинського округу, а змінними «Y» – чинні (архівні) бали бонітету агровиробничих груп ґрунтів, визначені Київським філіалом інституту землеустрою у 1993 році. Верифікація розробленої моделі дистанційного визначення балів бонітету агровиробничих груп ґрунтів відносно обраної сільськогосподарської культури була здійснена за допомогою інструменту геопросторового аналізу «Калькулятор растру» у середовищі ArcMap. Результатом стали розраховані бали бонітету для агрогруп ґрунтів Світанківського, Пологи-Яненківського та Циблівського округів. Отже, порівнюючи чинні бали бонітету агровиробничих груп ґрунтів та бали отримані за допомогою створеної моделі, можна зробити висновки, що застосування ГІС-технологій та даних ДЗЗ у поєднанні з математичними методами є ефективним варіантом здійснення якісної оцінки ґрунтів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Глоба О. В. Проведення якісної оцінки ґрунтів за допомогою геоінформаційних технологій та засобів ДЗЗ : кваліфікаційна робота бакалавра : 193 Геодезія та землеустрій / Глоба Ольга Василівна. - Київ, 2023. - 80 с.