Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами

Дата
2012
Автори
Давиденко Юлія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи розробити методики синтезу та одержати комплексні сполуки і координаційні полімери 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами. Встановити будову синтезованих сполук, дослідити спектральні характеристики, магнітні властивості, а також з’ясувати можливості їх практичного використання. Об’єкт дослідження: координаційні сполуки 3d-металів на основі нехелатуючих піразольних лігандів. Предмет дослідження: синтез, будова та властивості (спектральні, магнітні, термічні, електрокаталітичні) координаційних сполук 3d-металів з нехелатуючими піразолами. В ході роботи проаналізовано літературні дані та розроблено зручні методики синтезу та виділено в індивідуальному стані координаційні сполуки з досліджуваними лігандами зі специфічною молекулярною топологією. Досліджено будову синтезованих комплексів, а також їх спектральні, магнітні, термічні та електрокаталітичні властивості. Ключові слова: комплекси 3d-металів, піразоли, азаметалокрауни, магнітні властивості, термічний аналіз, електрохімічне відновлення кисню.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Давиденко Ю. М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 Неорганічна хімія / Давиденко Юлія Михайлівна. - Київ, 2012. - 21 с.
Зібрання