Розвиток туризму у США у ХХI столітті

Дата
2023
Автори
Керджаев Нурмаммет
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено поняття «національний туристичний ринок». Національний ринок туристичних послуг – це багатогранна, поліструктурна, поліморфна та багаторівнева система, що функціонує відповідно до закону врівноваження попиту та пропозиції, що відтворює об'єктивно обумовлену необхідністю відповідність у часі та просторі ціннісних та натуральних форм платоспроможного попиту та товарної пропозиції та діє на основі коливань виробництва та споживання туристичного продукту. Досліджено структуру національного ринку туристичних послуг. Розглянуто методику дослідження національного туристичного ринку та проаналізовано ресурсну базу та основні туристичні дестинації США. Надано аналіз готельної бази та її регіональних відмінностей, проведено аналіз діяльності туроператорських компаній. Запропоновано механізми розвитку для туристичних ресурсів Туркменістану. В якості провідного туристичного напрямку для Туркменістану обрано культурно-пізнавальний туризм. Розглянувши досвід розвинутих туристичних країн на прикладі США в роботі розроблено туристичну пропозицію, яка дозволить максимально задовольнити культурно-пізнавальні потреби туриста в Туркменістані. Ключові слова : Туркменістан, культурно-пізнавальний туризм, національний туристичний ринок, туристичного продукт, туроператорські компанії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Керджаев Н. Розвиток туризму у США у ХХI столітті : кваліфікаційна робота бакалавра : 242 Туризм / Керджаев Нурмаммет. - Київ, 2023. - 58 с.