Нейромережна система розпізнавання пухлин головного мозку на зображеннях МРТ з використанням глибинного навчання

Дата
2023
Автори
Лимар Д. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз сучасних методів розпізнавання пухлин на зображеннях МРТ головного мозку, досліджено ефективність різних нейромережних методів розпізнавання пухлин головного мозку на зображеннях МРТ, виконано ансамблеве поєднання кількох моделей нейронних мереж для підвищення ефективності розпізнавання, розроблено нейромережну систему розпізнавання пухлин головного мозку на зображеннях МРТ. Апробація роботи. Основні положення кваліфікаційної роботи були представлені на CXХІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Весняні наукові читання – 2023», 17 квітня 2023 року. Тези доповіді за матеріалами кваліфікаційної роботи було опубліковано в збірнику праць конференції. Ключові слова: пухлина головного мозку, розпізнавання образів, МРТ, згорткові нейронні мережі, глибинне навчання, ансамблеві методи.
In this graduation thesis the modern methods of brain tumor detection on MRI images are analyzed, the effectiveness of various neural network methods for brain tumor detection on MRI images is investigated, an ensemble combination of several neural network models was performed to improve detection efficiency, a neural network system for brain tumor detection on MRI images is developed. Approbation of work. The main points of the qualification work were presented as thesis at the CXXII International Scientific and Practical Internet Conference «Spring Scientific Readings – 2023», April 17, 2023. Abstracts of the report based on the materials of the qualification work were published in the conference proceedings. Keywords: brain tumor, pattern recognition, MRI, convolutional neural networks, deep learning, ensemble methods.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Лимар Д. С. Нейромережна система розпізнавання пухлин головного мозку на зображеннях МРТ з використанням глибинного навчання: кваліфікаційна робота … «магістр» : 122 Комп’ютерні науки / Лимар Д. С. - Київ, 2023. - 135 с.