Соціальна складова комунікативної функції зовнішнього вигляду

Дата
2023
Автори
Ріміханова Анна-Марія Едуардівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто багатогранну природу зовнішності як потужного показника соціального статусу, престижу та прояву економічного, соціального та символічного капіталу. У ході дослідження було розглянуто кілька ключових питань, що проливають світло на різні аспекти представлення особистості через одяг та його ширші наслідки. Встановлено, що зовнішній вигляд служить потужним засобом комунікації, що передає повідомлення та інформацію про людину іншим без жодного слова. Зовнішній вигляд можна розглядати як форму капіталу, яка відноситься до ресурсів, якими володіють індивіди, які можна використовувати для отримання переваг у соціальних взаємодіях. Існує кілька форм капіталу, включаючи економічний, культурний і соціальний капітал, на які може впливати зовнішній вигляд людини. Так, концепція капіталу та габітусу Бурдьє допомагає з’ясувати механізми, через які зовнішність переплітається з соціальним статусом і різними формами капіталу. А теорія Веблена сприяє нашому розумінню зовнішнього вигляду, підкреслюючи роль демонстративного споживання в сигналі про соціальний статус і престиж. У дослідженні було також підкреслено впливову роль брендів у формуванні соціальної ідентичності. Дослідження підкреслює складну взаємодію між зовнішністю, соціальним статусом, соціальним престижем і різними формами капіталу. Ключові слова : зовнішній вигляд, соціальний статус, престиж,соціальний престиж, теорія Веблена.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Ріміханова А.-М. Е. Соціальна складова комунікативної функції зовнішнього вигляду : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Ріміханова Анна-Марія Едуардівна. - Київ, 2023. - 58 с.