Синтез та функціоналізація 4,5-заміщених -2- трифлуорацетилоксазолів

Дата
2021
Автори
Савченко Владислав Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі описано метод синтезу 4,5-заміщених-2-трифлуорацетилоксазолів та їх похідних. Знайдені оптимальні умови реакції ацилювання прямого ацилювання 2-Н-оксазолу ангідридом трифлуороцтової кислоти, якими виявилися додавання ангідриду при -20 протягом 30 хвилин до розчину вихідного гетероциклу в дихлорметані з подальшим витримування реакційної суміші при кімнатній температурі протягом 12 годин з попереднім додаванням триетиламіну (у якості основи). В ході роботи дана методика проведення реакції була застосована до ряду 4,5-заміщених оксазолів, що дозволило дослідити межі застосування процедури та намітити подальші перспективи її розширення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Савченко В. С. Синтез та функціоналізація 4,5-заміщених-2- трифлуорацетилоксазолів : випускна кваліфікаційна робота : 102 Хімія / Савченко Владислав Сергійович. – Київ, 2021. – 48 с.