Особистісний розвиток як чинник шкільної адаптації молодших школярів

Дата
2021
Автори
Гарагулі Анастасія Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі проведення аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури з проблеми особистісного розвитку як чинника шкільної адаптації молодшого школяра було досліджено та розкрито сутність когнітивного, емоційного та морального розвитку та поняття «шкільної адаптації» дітей молодшого шкільного віку. Було описано передумови особистісного розвитку, які закладаються ще до вступу дитини до школи та розкрито єдність емоційної, когнітивної та моральної сфери розвитку як чинника шкільної адаптації дітей молодшого шкільного віку. Аналіз теоретичних методів з проблематики особистісного розвитку як чинника шкільної адаптації молодших школярів дозволив побудувати концептуальну модель дослідження.Проведення емпіричного дослідження дало змогу дослідити особливості та взаємозв’язок розвитку емоційної, когнітивної та моральної сфери дітей молодшого шкільного віку. Проведення факторного та регресійного аналізу для виявлення характеру впливу моральної сфери на шкільну адаптацію молодших школярів дало змогу отримати результати, що свідчать про вплив розвитку емоційної, моральної та когнітивної сфери на шкільну адаптацію. Вплив відмінності у когнітивному (абстрактне мислення та опосередковане запам’ятовування) та моральному розвитку (рівень усвідомлення моральних норм та рівень саморегуляції) складає 65,9% на успішну шкільну адаптацію дітей молодшого шкільного віку, водночас як вплив розвитку емоційної сфери, зокрема занижена самооцінка та завищений рівень домагань на успішну шкільну адаптацію складає 18,9%. Як висновок, успішність шкільної адаптації залежить від сукупності особливостей когнітивного, емоційного та морального розвитку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Гарагулі А. О. Особистісний розвиток як чинник шкільної адаптації молодших школярів : кваліфікаційна робота … бакалавр : 231 Соціальна робота / Гарагулі Анастасія Олексіївна. - Київ, 2021. – 106 с.