Застосування геоінформаційних технологій в оцінці інвестиційного потенціалу регіонів України

Дата
2023
Автори
Куць Дмитро Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи є обґрунтування необхідності застосування, розробка концепції створення та використання геоінформаційних технологій для оцінки потенціалу регіонів і створення ГІС для оцінки інвестиційного потенціалу регіонів України для обґрунтування прийняття ефективних управлінських рішень. Встановлено, що впровадження ГІТ у визначенні конкурентоспроможності регіону і його рівня інвестиційної привабливості дасть змогу зробити теоретичні дослідження і узагальнення даних у різних галузях, що розвиваються в регіоні. Проведені дослідження дають змогу зробити висновки: 1. Використання ГІТ в оцінці потенціалу територій дозволяє значно краще продемонструвати потенційним інвесторам інвестиційну привабливість території за рахунок забезпечення доступу бізнесу, міжнародної спільноти і громадян до повної і актуальної інформації про комплексний розвиток території регіону. 2. Наявність ГІС інвестора дозволяє суттєво покращити динамічну координацію управлінських дій за рахунок сучасних засобів зв’язку та програмних засобів та здійснювати аналіз альтернативних рішень. 3. Проаналізовано та узагальнено інформацію для наповнення геопорталу Чернігівської області, що забезпечує розкриття та реалізацію інвестиційного потенціалу, відображає конкурентні переваги та інвестиційні можливості регіону. 4. Інтеграція технологій ГІС і ДЗЗ забезпечує органи територіального управління інформацією з виявлення не використовуваних земель, придатних для інвестиційних проектів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Куць Д. В. Застосування геоінформаційних технологій в оцінці інвестиційного потенціалу регіонів України : кваліфікаційна робота … магістр : 093 Геодезія та землеустрій / Куць Дмитро Валерійович. – Київ, 2023. – 65 с.