Оптимізація LLVM IR

Дата
2022
Автори
Микитюк Остап
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є пошук неоптимального машинного коду, який генерується iнфраструктурою LLVM для мов програмування, якi її використовують та подальша оптимiзацiя. Результатом роботи стала реалiзацiя проходу, який знаходить патерн перевiрки двох цiлих знакових чисел на одинаковий знак наївним методом та перетворює вiдповiдний IR на оптимальнiший. Реалiзований бенчмарк, який показує, що оптимiзацiя дає 3% виграшу в швидкостi там зменшує розмiр бiнарного файлу. Описанi перспективи оптимiзацiї байт-коду та процес реалiзацiї на прикладi LLVM IR. Детально продемострована перевага iнфраструктури LLVM для написання фронтенду своєї мови програмування. Показано, як написання оптимiзацiї для IR дає виграш всiм мовам, якi використовують LLVM.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Микитюк О. Оптимізація LLVM IR : кваліфікаційна робота … бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Микитюк Остап. - Київ, 2022. – 21 с