Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому

Дата
2016
Автори
Василенко Андрій Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведено порівняльний аналіз підходів до виділення фаз та комплексів неогенового вулканізму Паннонії в цілому та Закарпаття зокрема. Співставлено результати абсолютного датування віку вулканітів Вигорлат-Гутинського пасма з використанням K-Ar методу за даними різних лабораторій. Виділено та описано чотири стадії еволюції Закарпатського глибинного розлому та встановлено існування правосторонніх зсувних переміщень на пізньоколізійній стадії його розвитку. Аргументовано, що правозсувні переміщення в межах Закарпатського глибинного розлому призвели до формування Т-структур розтягу в межах Закарпатського прогину, що дозволяє пояснити особливості розташування вулканічних центрів Вигорлат-Гутинського пасма. Проведено тектонофізичні реконструкції молодих полів напружень в центральному сегменті Закарпатського глибинного розлому. Визначено, що динамо-кінематичні умови формування молодих тріщин сколювання та відриву вказують на правозсувні переміщення в межах шовної зони Закарпатського глибинного розлому, які можуть бути успадкованими від неогенових переміщень того ж напрямку. Знайдено аргументи на користь нової динамо-кінематичної схеми неогенової тектоно-магматичної активізації Закарпаття.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Василенко А. Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому : автореф. дис. ...канд. геол. наук : 04.00.01 загальна та регіональна геологія / Василенко Андрій Юрійович. - Київ, 2016. – 24 с.
Зібрання