Синтез піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією

Дата
2016
Автори
Гранат Дмитро Станіславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена синтезу піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів за NCNCC+C підходом.Розроблено зручну двостадійну методику синтезу піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів – структурних ізомерів пуринів, що базується на реакції амінопіразолів з імідоїлхлоридами та наступною конденсацією утворених N-піразоліламідинів з карбонільними сполуками. Опрацьовано препаративну методику одержання піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів з анельованим за гранню f нітрогенвмісним гетероциклом, що може бути використана в умовах комбінаторного синтезу.Розроблено просту двостадійну препаративну методику комбінаторного синтезу піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідин-6-онів, що базується на використанні доступних реагентів: амінопіразолів, ізоціанатів та ароматичних альдегідів. Удосконалено методи одержання вихідних сполук для NCNCC+C синтезу дигідропіразоло[3,4-d]піримідинів, а саме (N-гетариламіно)піразолів, а також піразолів із амідиновим фрагментом або залишком сечовини у п’ятому положенні гетероциклічного ядра. В ході синтезу амідів на основі різноманітних амінів та карбонових кислот, відкрито нову трикомпонентну конденсацію за участю акрилових кислот, карбонілдіімідазолу та амінів. Дана реакція має беззаперечні переваги перед раніше відомими багатостадійними методами синтезу -імідазолілпропіоамідів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Гранат Д. С. Синтез піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 02.00.03 – органічна хімія / Гранат Дмитро Станіславович. - Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання