Лінгвістичні та когнітивно-прагматичні особливості перекладу сучасного політичного дискурсу республіки Корея (на матеріалі політичних промов президента 윤석열 Юн Сокйоля)

Дата
2023
Автори
Смоголь Данило Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі проаналізовані різні погляди на поняття «політичний дискурс» та визначено переклад як його важливу складову. Вперше серед українських сходознавчих розвідок проведена спроба описати та систематизувати роботи вчених щодо вивчення політичного дискурсу країн Східної та Південної Азії. Виявлено, що політичний дискурс країн Східної Азії – це самостійний науковий напрям, характеризується комплексною методологією; найважливішими є когнітивні дослідження, концептуальний та критичний дискурс-аналіз. Більшість наукових розвідок наголошує, що на Заході переважно досліджуються проблеми, які можна вирішити за допомогою статистичних методів, тоді як вивчення політичного дискурсу на Сході охоплює більш широке поле проблем. З метою проведення комплексного дослідження текстів промов Президента Республіки Корея Юн Сокйоля (윤석열) було розширено культурологічний контекст та введено поняття «висококонтекстних культур», визначено константи корейськомовної політичної комунікації та окреслено яскраво виражену апеляцію до ієрархії ціннісностей 유교 정치(유교政治) (конфуціанська політика), яка існує в суспільстві. Політична промова є одним з типів актуалізації політичного дискурсу та інтенцій релігійно-філософської традиції корейсько- азіатської цивілізаційної моделі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Смоголь Д. Ю. Лінгвістичні та когнітивно-прагматичні особливості перекладу сучасного політичного дискурсу республіки Корея (на матеріалі політичних промов президента 윤석열 Юн Сокйоля) : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035.066 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська) / Смоголь Данило Юрійович. – Київ, 2023. – 80 с.