Проблеми інтелектуальної власності в діяльності медіа

Дата
2022
Автори
Івкін Микола Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська робота присвячена дослідженню проблематики здійснення та захисту прав інтелектуальної власності у діяльності медіа. Так, приділяється увага поняттю та сутності медіа, еволюції законодавчого регулювання медіа (засобів масової інформації) в Україні, а також значення інтелектуальної власності для діяльності медіа. Крім того, досліджуються більш специфічні аспекти обраної теми, такі як особливості суб’єктного складу, об’єктів та змісту правовідносин щодо створення, використання та розпоряджання об’єктами інтелектуальної власності у сфері медіа. Не менш суттєва увага приділяється дослідженню проблем як судової, так і позасудових форм захисту прав інтелектуальної власності та специфіки їх застосування у спорах, пов’язаних з діяльністю медіа. Результатом дослідження є сформульовані авторські підходи до вирішення окремих теоретичних питань інтелектуальної власності в діяльності медіа, а також пропозиції щодо вдосконалення чинного та перспективного правового регулювання відповідних правовідносин.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Івкін М. Ю. Проблеми інтелектуальної власності в діяльності медіа : магістерська робота : 081 Право / Івкін Микола Юрійович. - Київ, 2022. - 80 с.