Синтез нових акрилових мономерів на основі фенілпірролінів

Дата
2023
Автори
Приходько Данііл Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена синтезу нових акрилових мономерів на основі заміщених фенілпірролінів: 1-(3-феніл-2,5-дигідро-1Н-пірол-1-іл)проп-2-ен-1-он; 1-(3-(2-нітрофеніл)-2,5-дигідро-1H-пірол-1-іл)проп-2-ен-1-он; 1-(3-(3-метоксифеніл)-2,5-дигідро-1H-пірол-1-іл)проп-2-ен-1-он Будову синтезованого мономеру підтверджено методом 1 Н ЯМР-спектроскопії.
The diploma work is dedicated to the synthesis of new acrylic monomers based on phenylpyrroline substitutions: 1-(3-phenyl-2,5-dihydro-1H-pyrol-1-yl)prop-2-en-1-one; 1-(3-(2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrol-1-yl)prop-2-en-1-one; 1-(3-(3-methoxyphenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrol-1-yl)prop-2-en-1-one The synthesized monomer was confirmed by 1H NMR spectroscopy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Приходько Д. В. Синтез нових акрилових мономерів на основі фенілпірролінів : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 102 Хімія / Приходько Данііл Вікторович. - Київ, 2023. - 29 с.