Особливості відтворення української безеквівалентної лексики в китайськомовному перекладі батальних сцен поеми Т. Шевченка "Гайдамаки"

Дата
2023
Автори
Козловець Ольга Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета даного дослідження – детальний розгляд лексико-стилістичного і культурно-прагматичного наповнення поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки», а також способи їх відтворення у перекладі китайською мовою. У роботі досліджено лексико-стилістичні та культурно-прагматичні особливості поетичного тексту; Визначено поняття та термін «тропи», «реалія»; Розглянуто класифікацію поняття тропів, реалій та безеквівалентної лексики; Виділено головні особливості відтворення поетичних текстів у процесі перекладу; Розглянуто основні методи перекладу тропів та реалій; Проведено аналіз основних способів перекладу українських тропів та реалій у китайськомовному варіанті поеми «Гайдамаки». У ході проведеного дослідження були розглянуті такі теоретичні засади понять, як: безеквівалентна лексика, тропи ти їх види, реалія та їх класифікації. Дослідивши дані поняття можна сказати, що одна з головних характеристик – відсутність еквівалента, що ускладнює їх переклад на іншу мову. Проаналізовано поему відомого українського письменника та суспільного діяча Тараса Григоровича Шевченка «Гайдамаки» та її переклад, де автор намагався передати тропи та реалії різними способами, проте найбільш вдалими та розповсюдженими є транслітерація та метод наближеного перекладу. Варто звернути увагу, що слід правильно використовувати той чи інший метод, щоб не «засмітити» переклад, та повністю не вплинути на авторську оригінальність написання тексту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Козловець О. М. Особливості відтворення української безеквівалентної лексики в китайськомовному перекладі батальних сцен поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" : кваліфікаційна робота ... магістра : 035.06 Філологія (китайська мова і література та переклад, англійська мова) / Козловець Ольга Михайлівна. – Київ, 2023. – 92 с.