Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні

Дата
2016
Автори
Зеленська Катерина Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми даної роботи визначається потребами розв’язання фундаментальної проблеми взаємодії потужного лазерного випромінювання з речовиною, а також з потребами сучасних технологій лазерної обробки поверхонь. Зокрема, такі дослідження дозволяють визначати фізичні характеристики речовин в екстремальних умовах (високі температури, тиски, освітленості, тощо), які важко реалізувати у лабораторній практиці традиційними методами. Враховуючи розповсюдженість методів лазерної обробки поверхні та чутливість індукованого лазером теплового випромінювання до змін характеристик випромінюючого об’єкту, а також до стану навколишнього середовища, дослідження даного типу випромінювання світлопоглинальних поверхонь є актуальним напрямом з перспективою застосування для моніторингу при обробці поверхонь та для вивчення внутрішньої структури масивних світлопоглинальних матеріалів, в тому числі прихованої структури. Наукова новизна. Вперше виявлено ефект зростання інтегральної (по поверхні) енергії імпульсу індукованого лазером теплового випромінювання вуглецевих поверхонь при опроміненні послідовністю лазерних імпульсів, що викликано зменшенням висоти виступів на шорсткій поверхні; Вперше зареєстровано значення параметру нелінійності відгуку індукованого лазером теплового випромінювання на зміни густини потужності лазерного збудження порядку 10, яке є характерним для індукованого лазером теплового випромінювання поверхневих шарів на довжинах хвиль близько 500 нм; Запропоновано інтерпретацію закономірностей індукованого лазером теплового випромінювання, що спостерігались в експерименті, на основі фізичних механізмів, які передбачають нерівномірний розподіл температури у шорсткому поверхневому шарі, випаровування матеріалу зі зменшенням нерівностей на шорсткій вуглецевій поверхні та трансформацію структури поверхневого шару пористих матеріалів; Запропоновано новий експрес-метод оцінювання температури поверхні при лазерному опроміненні шляхом вимірювання інтегральної (по поверхні) енергії імпульсу теплового випромінювання на фіксованій довжині хвилі при зміні початкової температури поверхневого шару.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Зеленська К. С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 – оптика, лазерна фізика / Зеленська Катерина Сергіївна. - Київ, 2016 - 120 с.
Зібрання