Міжконфесійний діалог у сучасній Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз

Дата
2017
Автори
Калач Дмитро Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дисертаційного дослідження Дмитра Калача пов’язана з посиленням впливу релігійних організацій різних конфесій на суспільно-політичне життя нашої країни та необхідності подолання існуючих релігійних конфліктів. Особливої значущості ця тема набуває в умовах гібридної війни та неоголошеної агресії, в якій релігійна складова відіграє не останню роль. Відкритим залишається також питання впливу авторитету християнських конфесій на формування духовно-морального клімату та взаємовпливу етнокультурної та геополітичної складової на становлення громадянського суспільства і їх взаємозв’язок із релігійними процесами. Розглянуто питання налагодження міжконфесійного діалогу та державно-церковних стосунків та ключові проблеми діалогу між християнськими церквами; особливості екуменічних позицій християнських церков у межах міжконфесійного діалогу; розкриває роль й місце принципу толерантності в міжконфесійних стосунках. В процесі дослідження було визначено, що оптимальною моделлю міжконфесійних та державно-церковних відносин в Україні, коли держава й церква виступають рівноправними суб’єктами відносин, кожен із яких має власну сферу впливу і діяльності є партнерськими. Необхідність встановлення таких міжконфесійних й державно-церковних відносин в Україні зумовить деполітизацію релігійної сфери та встановить законодавчу і практичну рівність українських конфесій перед владою. Ключові слова: конфесія, православ’я, католицизм, протестантизм, міжконфесійний діалог, державно-церковні відносини, релігійний конфлікт, примирення, порозуміння.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Калач Д. М. Міжконфесійний діалог у сучасній Україні : філософсько-релігієзнавчий аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 релігієзнавство / Калач Дмитро Михайлович. - Київ, 2017. - 212 с.
Зібрання