Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну

Дата
2012
Автори
Моторіна Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи - розробити матеріали чутливих елементів оптичних сенсорів у вигляді плівок на основі діоксиду силіцію, модифікованих сульфонатними поліелектролітами, для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення антибактеріальних препаратів: формальдегіду і тетрацикліну. Об’єкт дослідження: закономірності одержання мезоструктурованих гібридних плівок на основі діоксиду силіцію та сульфонатних поліелектролітів, придатних для подальшого застосування як чутливих елементів оптичних сенсорів. Предмет дослідження: спектрофотометричні та люмінесцентні характеристики гібридних плівок на основі діоксиду силіцію та катіонообмінних поліелектролітів, одержаних золь-гель синтезом. В ході роботи встановлено спосіб нанесення золю SiO2 на скляні підложки, режим температурної обробки для одержання плівкових покриттів на основі діоксиду силіцію та сульфонатних поліелектролітів, які характеризуються рівномірною будовою, оптимальними і відтворюваними сорбційними та оптичними характеристиками по відношенню до досліджених аналізів. Для покращення сорбційних, оптичних властивостей а також адгезії плівок досліджено вплив поліелектролітів, що містять у своїй структурі сульфонатні групи (полістирол- і полівінілсульфокислоти), за сорбцією: тетрацикліну а також катіонних барвників ді- і тріарилметанового, ксантенового, акридинового та оксазинового класів. Для покращення сорбційних характеристик плівкових покриттів по відношенню до модельних сполук: діоксазафосфоканового похідного ціанінового барвника і Тц. досліджено вплив природи і концентрації структуруючих добавок при синтезі плівок, а саме, неіонних поверхнево-активних речовин розгалуженої будови типу Tween 20 і лінійних триблок сополімерів типу Pluronic.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Моторіна А. С. Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 Аналітична хімія / Моторіна Анастасія Сергіївна. - Київ, 2012. - 21 с.
Зібрання