Прагматичні аспекти в українському перекладі бразильського серіалу «Клон»

Дата
2023
Автори
Корсун Анна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є лінгвостилістичні засоби перекладу соціокультурних особливостей сучасних кінопродуктів (на матеріалі серіалу «Клон» та його україномовного перекладу). Наукова новизна роботи полягає у тому, що вона є спробою прочитання кінотексту та його перекладу в аспекті врахування специфіки використання засобів адекватного та креативного перекладу та різноманітних перекладацьких стратегій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Корсун А. С. Прагматичні аспекти в українському перекладі бразильського серіалу «Клон» : кваліфікаційна робота ... «магістр» : 035 Філологія / Корсун Анна Сергіївна. - Київ, 2023. - 79 с.