Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі

Дата
2016
Автори
Зубар Інна Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню та аналізу розвитку і взаємодії універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі. У роботі розглянуто та проаналізовано історію інституційного становлення універсального міжнародного права та міжнародно-правових механізмів формування і розвитку його регіональних підсистем. Розкрито сутність універсального міжнародного права як основи «права міжнародної спільноти» та досліджено сучасні тенденції у теоретичному поясненні та практичному співвідношенні загального та універсального міжнародного права. Здійснено узагальнення особливостей розвитку регіональних підсистем універсального міжнародного права на сучасному етапі. Досліджено особливості взаємодії, а також існуючі проблеми і колізії між універсальними та регіональними міжнародно-правовими нормами і механізмами їх застосування. Узагальнено тенденції і запропоновано подальші можливі шляхи для розвитку та забезпечення ефективності функціонування універсального міжнародного правопорядку у ХХІ столітті. Ключові слова: універсальний правопорядок, універсальні норми, «право міжнародної спільноти», загальне міжнародне право, проекти «вічного миру», регіональні підсистеми міжнародного права, регіональні організації, регіональні норми, реформа ООН, «право вето», взаємодія ООН з регіональними організаціями, міжнародне право ХХІ століття.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Зубар І. В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 «Міжнародне право» / Зубар Інна Валентинівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання