Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі грецько-латинського походження: ономасіолого-дериваційний аспект

Дата
2016
Автори
Лехніцька Світлана Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі вперше комплексно досліджено найменування лікарських засобів групи аналгетиків та антипіретиків грецько-латинського походження. Розроблено комплексну методику аналізу явища синонімії у фармацевтичній номенклатурі на рівні денотатів і рівні мовної репрезентації; з’ясовано мовні та позамовні чинники виникнення синонімії та варіативності в латинськомовній фармацевтичній номенклатурі; визначено структуру фармацевтичного синонімічного ряду; обґрунтовано поняття «фармаконім» як базову одиницю фармацевтичної номенклатури, «номеноелемент» і «номенокомпонент» як складники фармаконіма; з’ясовано стратегії номінації та види ономасіологічних моделей для формування фармаконімів на позначення аналгетиків та антипіретиків; визначено мовно-категоріальну належність кореневих і допоміжних номеноелементів латинськомовних фармаконімів; виявлено основні дериваційні та синтаксичні моделі фармацевтичних найменувань; проведено кількісний аналіз фармаконімів-синонімів; виявлено найбільш продуктивні ономасіологічні моделі та їх кореляцію з дериваційними та синтаксичними моделями.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Лехніцька С. І. Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі грецько-латинського походження: ономасіолого-дериваційний аспект : автореф. дис. ...канд. філол. наук : 10.02.14 – класичні мови / Лехніцька Світлана Іванівна. - Київ, 2016. - 19 с.
Зібрання