Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії

Дата
2017
Автори
Ситницький Максим Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою статті є дослідження практики університетів Італії у сфері організації рекрутації в бізнес-школах. Показано специфіку італійських бізнес-шкіл, що полягає в їх широкому розподіленні за спеціалізаціями та в гнучких підходах до залучення студентів. Узагальнено базові критерії вступу і навчання в бізнес-школах Італії. Розроблено рекомендації для України, що ґрунтуються на необхідності: залучення до викладання практиків, що відомі у світі своєю ефективністю у бізнес-сфері; збалансування ціни за надання освітніх послуг, розробки гнучких графіків оплати і передбачення системи знижок та стипендіальних програм для студентів з високими результатами навчання; перегляд навчальних програм на відповідність сучасним запитам бізнес-середовища; ведення статистики працевлаштування та кар’єрного зростання випускників бізнес-шкіл; системного підвищення якості навчання та зосередження на показниках ефективності програми для студента та ін.
The article is aimed at studying the practice of Italian universities in the sphere of organizing recruitment at business schools. The article considers specifics of Italian business schools, which consist of their wide division by specialization and of flexible approaches to attracting students. The basic criteria for admission and training in Italian business schools have been generalized. Recommendations for Ukraine have been elaborated in view of the following needs: involving in the teaching process the practitioners, known in the world for their efficiency in the business sphere; balancing the price for providing educational services, developing flexible payment schedules, and setting up a discount system as well as scholarship programs for students with high learning results; revising curricula in line with the requirements of modern business environment; providing employment and career statistics for business school graduates; systematically improving the quality of education and concentrating on the efficiency indicators of a program for students, etc.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Ситницький М. В. Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії / М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. - Харків, 2017. - № 7. - С. 43-49.