Зв’язок національної свідомості та життєстійкості української студентської молоді в умовах воєнного часу

Дата
2023
Автори
Кірова Крістіна Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено дизайн дослідження, який включає теоретичне опрацювання матеріалу, розробка та використання емпіричних методик, проведення дослідження, математичний аналіз, а також інтерпретація та обгрунтування результатів. Встановлено та описано вибірку респондентів, яка складається з 4 груп: молодь в Україні, молодь за кордоном, дорослі в Україні, українці за кордоном. Також, встановлено їх національне, етнічне та регіональне самовизначення, а також рівень їх життєстійкості. Описано використані нами в дослідженні методі дослідження та обробки даних. Здійснено аналіз саооцінки життєстійкості. У самооцінці життєстійкості для всієї вибірки виокремлено такі фактори: «Ематійна активність», «Витривалість», «Наполегливість». Для досліджуваних, що перебувають за кордоном характерні такі фактори: «Активність», «Емоційна теплота», «Щирість». Для досліджуваних, що перебувають у межах України визначено такі фактори: «Цілеспрямованість», «Витримка», «Емоційна підтримка».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Кірова К. О. Зв’язок національної свідомості та життєстійкості української студентської молоді в умовах воєнного часу : кваліфікаційна дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Кірова Крістіна Олексіївна. - Київ, 2023. - 88 с.