Паранояльна риторика в американському політичному дискурсі

Дата
2017
Автори
Куліш Тетяна Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню паранояльної риторики в політичному дискурсі США крізь призму персуазивності та реалізації мовленнєвого впливу на адресата. Використання комунікативно-когнітивного підходу дозволило виявити низку комунікативних та концептуальних ідіосинкразій, а також особливостей індивідуальної концептуалізації світу, притаманних дискурсу американських політиків, які надавали перевагу паранояльній риториці в публічних промовах. У роботі застосовується інтегративний підхід до інтерпретації паранояльної риторики як персуазивного феномену, а саме, у рамках психолінгвістичного та соціолінгвістичного ракурсу досліджень політичного дискурсу. Встановлено, що паранояльна риторика нерозривно пов’язана із психологічною складовою особистості політика, а також із соціокультурним та історичним контекстом, у якому реалізується політичний дискурс. Ключові слова: політичний дискурс, акцентуйована мовна особистість, паранояльна мовна особистість, конспіративістський дискурс, маніпуляція, конфліктний дискурс, агональність, політична риторика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Куліш Т. В. Паранояльна риторика в американському політичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 германські мови / Куліш Тетяна Вікторівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання