Мовні особливості жанру «соціально-пригодницький роман» та його відтворення у перекладі (на матеріалі роману «Сельва» Феррейри де Кастро)

Дата
2023
Автори
Степанюк Софія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Художній переклад - це складне завдання, яке поєднує в собі лінгвістичні знання, культурну обізнаність і творчу кмітливість. Коли йдеться про переклад романів у жанрі соціально-пригодницький роман, як у випадку з романом Феррейри де Кастро "Сельва", це завдання стає ще складнішим через притаманні цьому жанру особливості. Багата взаємодія мови, культури та історії в межах цього жанру вимагає від перекладача вміння балансувати між точністю та емоційною достовірністю у своїй роботі. Переклад такого соціально-пригодницького роману, як "Сельва", висвітлює складність і важливість художнього перекладу. Він підкреслює складну взаємодію мови, культури та історії в процесі перекладу і вирішальну роль перекладача як культурного посла та лінгвістичного експерта. Також підкреслюється необхідність всебічного розуміння специфіки жанру та культурно-історичного контексту цільової аудиторії. Такий цілісний підхід до перекладу гарантує збереження сутності, багатства та багатогранності оригінального твору, водночас роблячи його доступним та цікавим для цільової аудиторії. Складність перекладу соціально-пригодницьких романів, таких як "Сельва", висвітлює складну взаємодію мов, культури та розуміння аудиторії. Це підкреслює роль перекладача як культурного посередника, який володіє не лише глибоким знанням мов, але й гострою чутливістю до культурного та історичного контекстів, а також емоційних та естетичних вимірів тексту. Лише завдяки цьому делікатному балансу переклад може зберегти багатство, глибину та багатогранність оригінального твору, водночас резонуючи з цільовою аудиторією.
A tese é um estudo abrangente dedicado aos meandros da tradução de textos literários, em particular o gênero do romance social de aventura. O estudo é baseado nos desenvolvimentos teóricos e metodológicos de um número significativo de cientistas, incluindo A. Berman, L. Venuti, M.S. Zarytskyi, V.I. Karaban, V. V. Koptilov, I.V. Korunets, e outros. O estudo também examina vários aspectos da tradução, como o componente linguístico e cultural (M.G. Shemuda, A.P. Yakymchuk), transformações tradutórias (T.A. Lasinska), vocabulário não equivalente (V.V. Shevchuk). Isso enfatiza o papel do tradutor como um mediador cultural que possui não apenas um conhecimento profundo das línguas, mas também uma sensibilidade aguçada para os contextos culturais e históricos, bem como para as dimensões emocionais e estéticas do texto. Somente por meio desse delicado equilíbrio uma tradução pode preservar a riqueza, a profundidade e a multifacetação do trabalho original, ao mesmo tempo em que ressoa com o público-alvo. Palavras-chave: tradução, romance social de aventura, transformação, estilo literário, método de tradução.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Степанюк С. Мовні особливості жанру «соціально-пригодницький роман» та його відтворення у перекладі (на матеріалі роману «Сельва» Феррейри де Кастро) : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Степанюк Софія . – Київ, 2023. – 53 с.