Коливання консольного стрижня із закритичним статичним станом при вертикальній вібрації закріплення

Дата
2016
Автори
Приходько Дмитро Федорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню закономірностей усталених коливаннь та вібраційній стабілізації стрижня із закритичним статичним станом. Експериментально зафіксовані ефекти стабілізації і резонансних коливань закритичного стрижня. Знайдено інтервали частот параметричних коливань по другій та третій власних формах коливань, а також знайдено ефект сумісних одночасних коливань стрижня по двох (по другій та третій) власних формах коливань. Експериментально отримано частоти стабілізації добре співпадають з обрахованими по теоретичному критерію стабілізації закритичного консольного стрижня, аналітично побудованому у роботі Шамні і Фрейсера. Побудовано чисельно власні форми і знайдено власні частоти коливань пружнього закритичного стрижня, що консольно закріплений, для значення жорсткості на згин, ідентифікованого з проведених експериментів, побудовано чисельно. Знайдено значення власних частот свідчать, що в розглянутій системі є внутрішній резонанс.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Приходьмо Д. Ф. Коливання консольного стрижня із закритичним статичним станом при вертикальній вібрації : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Приходьмо Дмитро Федорович. - Київ, 2016. – 24 с.
Зібрання