Відтворення лінгвопоетики Михайла Коцюбинського у французькому художньому перекладі

Дата
2016
Автори
Кирилова Віра Андріянівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню лінгвопоетичних особливостей різножанрових творів М. Коцюбинського у французькому художньому перекладі. У роботі обґрунтувано доцільність і перспективність використання методів та прийомів лінгвостилістичного та лінгвопоетичного аналізу художнього тексту і підходів до його перекладу. Уконкретнено теоретичні положення лінгвостилістики та лінгвопоетики, що виявилися релевантними для дослідження українських художніх творів М. Коцюбинського та їх французьких перекладів у виконанні Е. Крюби та Ж.-К. Маркаде. Визначено лінгвопоетичні особливості прози М. Коцюбинського з метою виявлення специфіки їх відтворення у французьких перекладах Е. Крюби та Ж.-К. Маркаде. З’ясовано, що через єдність і системність інтерпретативного підходу до перекладу прозових творів М. Коцюбинського, французьким перекладачам Е. Крюбі та Ж.-К. Маркаде вдалося відтворити естетичні особливості оригінальних творів українського письменника, зокрема індивідуальний авторський стиль, характер якого визначається не тільки нормами граматики, лексики та фразеології, але й формами експресивності, які мають емоційний та модальний зміст.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кирилова В. А. Відтворення лінгвопоетики Михайла Коцюбинського у французькому художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Кирилова Віра Андріянівна. - Київ, 2016. – 19 с.
Зібрання